PIRKIMO TAISYKLĖS

 

          I.            BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dakota.lt el. parduotuvė priklauso MB „Dakota Lt”, įm. kodas 304610114, adresas Birželio 23-iosios g. 6-129, Kaunas, tel.: +370 614 57467. Internetinės parduotuvės (toliau - parduotuvė) bendrosios taisyklės (toliau - taisyklės) taikomos klientui teikiant užsakymą www.dakota.lt parduotuvėje.

2. www.dakota.lt turi teisę koreguoti parduotuvės taisykles. Taisyklės taikomos visiems klientams užsakantiems prekes šioje parduotuvėje.

3. Klientas privalo susipažinti su parduotuvės taisyklėmis prieš pateikdamas užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos klientui neatsižvelgus į taisyklių informaciją, kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

4

                                                                                                                                                                                       II.              PRIVATUMO POLITIKA

 

5. Klientas, norėdamas užsisakyti prekes iš parduotuvės, turi užsiregistruoti, įvesdamas visą informaciją, kuri yra nurodyta registracijos formoje. Visi pažymėti privalomi laukai, yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti parduotuvės informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

6. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti, pristatymui reikalingi duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

7. Klientas, užsiregistruodamas parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

8. Klientas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

9. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

 

                                            III.            UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

10. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

11. Suformavus prekių krepšelį, klientas (jei jis dar nėra užsiregitravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

12. Toliau klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.

13. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad klientas yra susipažinęs su taisyklėmis.

14. Klientui patvirtinus užsakymą, parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai klientas atlieka mokėjimo pavedimą už užsakymą.

15. Klientui pateikus užsakymą, parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys.

16. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.

17. Kliento pateiktas užsakymas saugomas parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

18. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

19. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

4

                                                                                                                                       IV.            GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINOS NUSTATYMAS

 

20. Kiekvienos parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

21. Parduotuvė nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

22. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

23. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.

24. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu. Parduotuvė įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Jeigu parduotuvė per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalina, klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

25. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

25.1. parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes, kurios atitinka informaciją, nurodytą prie kiekvienos prekės;

25.2. parduotuvė įsipareigoja pateikti klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame parduotuvei;

25.3. parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus;

25.4. parduotuvė nurodo pristatymo laiką prie kiekvienos prekės, todėl klientas, prieš darant užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus;

25.5. parduotuvė įsiparegoja nurodyti visą informaciją, susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo;

25.6. prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 

               V.            PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 

26. Perkant parduotuvėje www.dakota.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 15 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos.

27. Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:

27.1. būtinai susisiekite el. paštu arba telefonu su parduotuve;

27.2. iš anksto perspėkite ir suderinkite grąžinimą, nesusisiekus su parduotuve, prekės atgal nepriimamos;

27.3. turite paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo įrodymą;

27.4. prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

28. Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikiu.

29. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę, taip pat turite atlikti 27 punkte išvardintus žingsnius.

 

                                           VI.            APMOKĖJIMO TVARKA

 

30. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes bankiniu pavedimu, naudodamasis savo banku internete.

31. Klientas įsipareigoja už išsirinktas prekes apmokėti iš karto, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik parduotuvei gavus apmokėjimą.

 

                              VII.            PREKIŲ PRISTATYMAS

 

32. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti pristatymo terminą prie kiekvienos prekės. Tuo atveju jeigu yra nesklandumų su pristatymu, parduotuvė įsipareigoja susisiekti su klientu ir rasti geriausią sprendimą.

33. Užsakytos prekės parduotuvėje www.dakota.lt pristatomos visoje Lietuvoje (Kuršių Nerijoje pristatome tik individualiu susitarimu).

34. Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais siuntos klientams nepristatomos.

35. Jei pirkinių suma didesnė nei 50 €, prekių pristatymas kurjeriu Jūsų nurodytu adresu visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) yra nemokamas.

36. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į parduotuvę tik tuo atveju, jeigu praėjo 24 valandos nuo pristatymo termino pabaigos.

37. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.

38. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

39. Klientas, užsakymo metu, pasirinkęs pats prekes atsiimti parduotuvėje, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją.

40. Prekės, užsakytos parduotuvėje, pristatomos trimis būdais:

40.1. kurjerio paslauga;

40.2. LP EXPRESS terminalas;

40.3. atsiėmimas parduotuvėje, nurodytu adresu.

41. Pasirinkus kurjerio paslaugą, siuntos pristatomos darbo dienomis 9–17 val.

42. Pasirinkus paslaugą LP EXPRESS 24 terminalas, turėsite galimybę iš sąrašo pasirinkti labiausiai tinkantį ar arčiausiai esantį LP EXPRESS terminalą. Jūsų siunta bus pristatyta per 1–3 darbo dienas į Jums patogiausioje vietoje esantį LP EXPRESS 24 terminalą. Apie atvykusią siuntą būsite informuoti SMS žinute, o atsiimti galėsite per 3 dienas bet kuriuo paros metu, suvedę specialų kodą. Daugiau: www.lpexpress.lt.

43. Pasirinkę nemokamą atsiėmimą parduotuvėje, prekes galėsite atsiimti kitą darbo dieną. Parduotuvė įsipareigoja pranešti klientui, kai prekės bus paruoštos atsiėmimui. Atsiimti galėsite per 3 darbo dienas adresu Ateities pl. 30B, Kaunas. Darbo laikas I-V 8.30-17.30. Atsiimti prekes galite tik nurodytomis darbo valandomis.

44. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, klientas privalo nedelsdamas informuoti apie tai parduotuvę.

 

            VIII.            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Visi pranešimai parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu arba telefonu.

46. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir parduotuvės vyksta valstybine kalba.